Vad kan du förvänta dig av ett besök?

Första besöket inleds med att du berättar lite om ditt djur och erat samarbete. Vad som har förändrats, vad som är normalt, hur mycket och vad ni gör m.m. Därefter tittar vi tillsammans på när hästen eller hunden rör sig för att få en mer exakt bild av vad du vill beskriva. Beroende på vad jag upptäcker, gör jag en undersökning av leder och muskler för att lokalisera grundorsaken till dess problem och därpå följer en behandling med tillhörande råd och tips på övningar. Både undersökningen och behandlingen utförs mjukt och försiktigt. Jag arbetar också med laser som verkar snabbt på inflammation och ödem. Lasern stimulerar blod och lymfsystemet vilket ger snabbare reabsorption.

  • Hästbehandling 1300 SEK, återbesök 800 SEK

  • Hundbehandling 650 SEK, återbesök 600 SEK

Vid resa över 50 km tillkommer milersättning om 20 kronor per mil på den totala resesträckan. 
OBS För att boka tid för hund eller häst ring Fredrik 0709 699 491.

Vad händer vid behandling?

Kiropraktisk behandling fokuserar på förändrade rörelsemönster i ryggen och de effekter dessa förändringar har på nervsystemet och vidare ut i resten av kroppen. Målet med behandlingen är att optimera rörelseförmågan  och därmed också nervfunktionen.

Ett fullt fungerande nervsystem är nödvändigt för att kroppens  alla delar ska kunna samarbeta optimalt.  När det uppstår restriktioner i ryggradens rörelse kan det leda till muskelspänning, inflammation och smärta.  Detta kan påverka nervernas förmåga att skicka signaler till och från hjärnan, vilket i sig kan leda till problem i kroppens olika system såsom försämrad matsmältning,  nedsatt blodcirkulation och hälta.

Innan behandling påbörjas genomförs en grundlig undersökning där kroppens olika leders rörlighet testas lugnt och försiktigt.

Viktigt att påpeka är dock att kiropraktisk behandling är ett komplement till och inte en ersättning för konventionell veterinärbehandling.

 

Vilka är fördelarna med laserbehandling?

  • Reduktion och /eller smärtfrihet på kort tid,inklusive nervsmärta
  • Stark anti-inflammatorisk effekt
  • Snabb läkning från överbelastningar och stukningar
  • Snabb återhämtning av skadade muskler
  • Snabb upplösning vid ödemiska tillstånd
  • Omedelbar förbättring av lokal cirkulation
  • Snabb läkning från ytliga skador som sår och ben och brännsår
  • Kort behandlingstid

Osteopaterna Karlskrona

Carolin Franke von Essen

Tel: 0455 169 00

Fredrik von Essen

Tel: 0709 699 491