Häst och hund

Varför behöver dina djur kiropraktisk behandling?

All vardaglig påverkan på våra husdjur skapar en biomekanisk stress i deras kroppar. Detta kan ta sig uttryck som till exempel förändringar i rörelsemönstret, ovilja mot att bli kopplade eller trensade, skyggande vid sadling elller borstning.
Biomekanisk stress innebär inte någon svår åkomma, utan betyder i klartext att deras nervsystem är överbelastade.

Djurens kroppar är, precis som våra, designade att ta hand om mindre problem och lösa dem själva. Detta förutsätter dock att de system kroppen tilhandahåller fungerar optimalt. Blodet måste cirkulera fritt, nervsystemet måste kunna skicka och ta emot signaler utan avbrott och lederna behöver kunna röra sig friktionsfritt inom sitt naturliga omfång.

Genom att behandla dessa kompensationer kan man snabbt hitta grundorsaken till de problem djuret har idag. Regelbundna behandlingar anpassat efter hur mycket ni tränar eller tävlar, är ett effektivt sätt att se till att din hund eller häst håller sig skadefri i längden.

Osteopaterna Karlskrona

Carolin Franke von Essen

Tel: 0455 169 00

Fredrik von Essen

Tel: 0709 699 491