Om Fredrik Essen

Jag är utbildad Osteopat vid Skandinaviska Osteopathögskolan i Göteborg 2009 och har sedan dess arbetat med människors problem i rörelseapparaten. Under många år bodde jag på en gård där vi födde upp både hästar och hundar och där väcktes min fascination över vilken fantastisk kontakt man kunde få med djur. Eftersom jag sedan 1989 också arbetat som polis, blev det naturligt att söka till Polisrytteriet i Göteborg där jag blev kvar i flera år. Under den tiden blev det än mer tydligt med vikten av att ha välmående hästar. Jag blev därför den första polisen att stretcha och massera hästen efter ett utfört tränings- eller arbetspass. Något som snabbt spred sig bland de övriga ryttarna.

Med denna bakgrund kändes det helt naturligt att vidareutbilda mig till djurkiropraktor. Detta har jag gjort vid BackBone Academy i Hamburg, Tyskland. Skolan är certifierad av IVCA (International Veterinary and Chiropractic Association) och drivs av erfarna veterinärer och djurkiropraktorer.

Osteopaterna Karlskrona

Carolin Franke von Essen

Tel: 0455 169 00

Fredrik von Essen

Tel: 0709 699 491