Vad är osteopati?

För oss är osteopati ett sätt att se på behandling och diagnos. Genom att behandla både muskler och leder nås en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen.

När en patient kommer med ett problem vill vi se helheten. Är bäckenet vridet? Belastas ett ben mer än det andra? Är axeln hög på ena sidan? Hur påverkar i så fall detta andra leder och muskler? Blir det spänningar i muskeln som i sin tur gör leden orörlig?

Funktion och struktur är beroende av varandra.

Vi gör alltid en noggrann anamnes och undersökning där vi utesluter allvarlig patologi ifall man behöver referrera till läkare. I undersökningen gör vi neurologiska tester, ortopediska tester och givetvis känner med händerna, palperar, eftersom de är våra verktyg.

Osteopati är en form av manuell medicin som innebär att man använder händerna som redskap i diagnos och behandling. Genom ortopediska och osteopatiska tester, palpation och anamnes kommer vi fram till en diagnos och behandlingsplan. Osteopater behandlar inte bara det område som gör ont utan försöker hitta de bakomliggande orsakerna till varför besvären har uppstått. Genom att förbättra funktionen påverkas bl.a cirkulationen, det lymfatiska systemet och nervsystemet så att kroppens självläkning kan fungera optimalt.

Såhär kan det se ut:

En person kommer in med domningar i höger arm. Detta problem har hon haft sedan 2 år till och från. Efter en noggrann anamnes och undersökning där jag gör mina osteopatiska och ortopediska tester, reflexer och i vissa fall nervrotstester och kranialnervstester konstaterar jag att det är ingen allvarlig patologi utan probelmet sitter i musklerna och i lederna.
Patienten har tidigare slitit av ett korsband och som en följd av detta har bäckenet blivit snett som en kompensation av försvagat knä och svaga lårmuskler. För att stävja upp kroppen så att huvudet blir rakt kompenserar hon tillbaka axeln så att ytterligare en vridning sker kring bröstryggen. Det blir då spänt och orörligt med försämrad cirkulation i området, detta leder till irritation i nerverna kring bröstryggen med domningar som följd.

Behandlingsplanen kan då se ut såhär:
Jag vill förbättra cirkulation och rörlighet i muskler och leder genom särskilda handgrepp, manipulation, mobilisering, muskeltöjningsteknik och massage. Genom att ge ut träningsprogram vill jag att patienten själv stärker upp skadat eller svagt område så att kroppen blir stabil och stark.

Osteopaterna Karlskrona

Carolin Franke von Essen

Tel: 0455 169 00

Fredrik von Essen

Tel: 0709 699 491