Samspelet mellan häst och ryttare

Med min bakgrund och utbildning har jag utmärkta förutsättningar att kunna se om problemen sprider sig från ryttare till häst eller tvärtom eller inte alls är sammanlänkade! Många timmar i sadeln sätter sina spår på både häst och ryttare och spänningar i kroppen sprider sig gärna vidare från en individ till en annan.
En häst som är stel i ena sidan kan skapa spänningar hos ryttarens motsvarande sida eller en sned höft hos ryttaren skapa ett ojämnt tryck genom sadeln och ned i hästens rygg. Om man t.ex har en snedställning i bäckenet skickar det signaler till hästen som kan gå tvärtemot vad man egentligen vill. Kollissionen är oundviklig och ytterligare spänningar infinner sig som ett brev på posten.

Osteopaterna Karlskrona

Carolin Franke von Essen

Tel: 0455 169 00

Fredrik von Essen

Tel: 0709 699 491