Typiska symtom häst

 • Nedatt prestation
 • Onormal hållning
 • Olydighet vid ridning
 • Försök att undkomma ryttarens krav
 • Kastar med huvudet eller bockar
 • Stryker öronen
 • Svårt att komma i form
 • Aggressiv vid hantering
 • Förändrad gångrytm
 • Hälta
 • Allmänt förändrat beteende

Typiska symtom hund

 • Försämrad uthållighet
 • Ovilja att resa sig
 • Ovilja att gå ut
 • Tydliga tecken på smärta vid vissa rörelser
 • Förlorad aptit
 • Felställning i nacke / huvud
 • Ovilja att bli kopplad
 • Återhållsamhet vid skötsel
 • Överkänslig vid beröring
 • Allmänt förändrat beteende

Osteopaterna Karlskrona

Carolin Franke von Essen

Tel: 0455 169 00

Fredrik von Essen

Tel: 0709 699 491